Απόφαση 121/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 10/28-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :121

Περίληψη: Απαγόρευση χώρου στάθμευσης στη συμβολή των οδών Κροκιδά & Κράτωνος μπροστά από την ιδιοκτησία του Παναγιώτη Ρουμπέκα .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 28η του μηνός Μαρτίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 20:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 6364/22-03-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [19] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος
και Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου θέματος],
4. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 5. Τσιάνος Ιωάννης 6. Μπάτσος Αντώνιος, 7. Ζάρκος Δημήτριος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος, 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Παπαθανασίου Ελένη, 12. Θελερίτης Γεώργιος, 13. Καραδήμας Βλάσιος, 14. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 15. Ζαχαριάς Χρήστος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 4ου θέματος] , 16. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 17. Σπανός Κων/νος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 17ου θέματος], 18. Χατούπης Νικόλαος Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 5ου θέματος] , 19. Μακρής Βασίλειος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [8] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Καρακούσης Ευάγγελος,
3. Πανάγου Αθανάσιος, 4. Σταματόπουλος Γεώργιος, 5. Γεωργούσης Δημήτριος , 6.Λέγγας Σπυρίδων, 7. Χωρέμης Αναστάσιος, 8. Παπαδημητρίου Σωτήριος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 4. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου),
6. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 7. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου),8. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 9. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 10. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 11. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 12. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 13.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 5. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 6. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 7.Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 8. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 9. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 10. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού),
11. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 4.Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 5. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας). 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 7. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 2. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 3. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 4. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 5. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος),
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος,
3. Κασμάς Αλέξανδρος
ΘΕΜΑ 34ο
Στο 34ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Απαγόρευση χώρου στάθμευσης στη συμβολή των οδών Κροκιδά & Κράτωνος μπροστά από την ιδιοκτησία του Παναγιώτη Ρουμπέκα», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την από 28-02-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που έχει ως εξής:
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Κιάτο 28-2-2013Αρ. Πρωτ.: 2356
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2Τ. Κ. 202 00, ΚΙΑΤΟΑρμόδιος υπάλληλος: Τίμος Χασιώτης Πολ. Μηχ. Π.Ε.3Τηλ: 2742360107Fax: 2742023562 ΠΡΟΣ:ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΚοινοποίηση:Π. Ρουμπέκα Κροκιδά & Κράτωνος-Κιάτο (η απόφαση του δ.σ)

ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση στάθμευσης μπροστά από ιδιοκτησία»
ΣΧΕΤ.: α) η υπ’ αριθμ. 2356/2013 αίτηση του κ. Παναγιώτη Ρουμπέκα
β) Άρθρο 34 § 3 εδαφ. β του Κ.Ο.Κ.
Σας διαβιβάζουμε το (α) ανωτέρω σχετικό και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η οικία του κ. Παναγιώτη Ρουμπέκα βρίσκεται στην συμβολή των οδών Κροκιδά και Κράτωνος στο Κιάτο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να παραχωρήσει άδεια τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων για είσοδο – έξοδο του οχήματος έμπροσθεν της εισόδου (parking) της παραπάνω ιδιοκτησίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση του οχήματος.
Συγκεκριμένα η θέση αυτή είναι επί της οδού Κροκιδά στο ανατολικό άνοιγμα του ισογείου της οικοδομής (βλέπε φωτογραφία).
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που αλλάξουν οι όροι (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κ.λ.π.) που δίδεται η παρούσα παραχώρηση, ο Δήμος θα έχει την δυνατότητα να την ανακαλέσει.
Κατόπιν τούτων, το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλείται να λάβει απόφαση επί του θέματος.
Συνημμένο: 1) Μία (1) φωτογραφία
O Αρμόδιος υπάλληλος Τιμολέων Χασιώτης Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3 Ο προιστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ΠολεοδομίαςΒασίλειος ΠαπαβασιλείουΠολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3

στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την από 28-2-2013 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας , την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων στάσης και στάθμευσης
οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου Parking της ιδιοκτησίας του Παναγιώτη Ρουμπέκα, η οποία
βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κροκιδά και Κράτωνος στο Κιάτο, με την επιφύλαξη σε περίπτωση που αλλάξουν οι όροι (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κ.λ.π.) που δίδεται η παρούσα άδειας, ο Δήμος θα έχει την δυνατότητα να την ανακαλέσει.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 121/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 29-03-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email