Απόφαση 2/2012 – Επιτροπή Διαβούλευσης

Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

Σχέδιο κανονισμού κοινοχρήστων χώρων

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 1/2012 – Επιτροπή Διαβούλευσης

Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

Τροποποίηση –επικαιροποίηση  κυκλοφοριακής μελέτης πόλης  Κιάτο

Print Friendly, PDF & Email