Απόφαση Δημάρχου αριθ.6

Αποφάσεις Δημάρχου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ: 170

Απόφαση Δημάρχου αριθ.6

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

 

  1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  3. Την από 09-1-2020 ανακοίνωση της ΔΕΔΔΗΕ -Ξυλοκάστρου για διακοπή ρεύματος σήμερα   10-1-2020  και ώρα 08:15-14:00  στην Κοινότητα Κρυονερίου της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων λόγω τεχνικών εργασιών  του δικτύου.
  4. Των έκτακτων καιρικών συνθηκών λόγω χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας και των προβλημάτων θέρμανσης στη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Κοινότητας Κρυονερίου.

 

Αποφασίζουμε

 

                     Την μη  λειτουργία της  παρακάτω σχολικής μονάδας  για σήμερα Παρασκευή 10

Ιανουαρίου 2020 ως εξής:

 

Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων

  • Γυμνάσιο Κρυονερίου         

 

 Κιάτο 10 -1-2020

 

O Αντιδήμαρχος

Οικονομικών Υπηρεσιών

&  Αναπληρωτής Δημάρχου

 

Γεώργιος   Σ. Τσολάκος

 

    

    Κοινοποίηση:

  1. Σχολική  Μονάδα
  1. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας
Print Friendly, PDF & Email