Απόφαση Δημάρχου αριθ. 24

Αποφάσεις Δημάρχου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.1317

  Απόφαση Δημάρχου αριθ.24

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

  1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  3. Την παρ.1 εδ. ια΄ του άρθρου 3 του  υπ’ αριθμ.79/2017 Προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) που αφορά την Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων & Δημοτικών  Σχολείων.

 

Αποφασίζουμε

 

Την μη λειτουργία της  παρακάτω σχολικής  μονάδας   για  αύριο  Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020  λόγω της Τοπικής  Θρησκευτικής Εορτής  του Αγίου Νικολάου  του εξ Ιχθύος Κορινθίας.

 

            Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας

  • Νηπιαγωγείο Ψαρίου

 

                                                                         Κιάτο  13-2-2020

                        

            

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

         Κοινοποίηση:

  1. Σχολική   Μονάδα
  1. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας

 

Print Friendly, PDF & Email