Απόφαση Δημάρχου αριθ. 22

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.1123

  Απόφαση Δημάρχου αριθ.22

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

 

  1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  3. Την παρ. 4 εδ.  στ΄ του άρθρου 2 της ΚΥΑ. 10645/ΓΔ4 (ΦΕΚ 120/2018) του Υπουργείου Παιδείας, έρευνας και Θρησκευμάτων  που αφορά  Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Αποφασίζουμε

 

Την μη λειτουργία της  παρακάτω σχολικής μονάδας   για σήμερα  Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020  λόγω της Τοπικής θρησκευτικής Εορτής  του Πολιούχου Αγίου Χαραλάμπους.

 

Δημοτική   Ενότητα  Στυμφαλίας

Γυμνάσιο –Λυκειακή  Τάξη  Καλλιάνων

 

                                                                         Κιάτο  10-2-2020

                        

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

         Κοινοποίηση:

  1. Σχολική Μονάδα
  1. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
Print Friendly, PDF & Email