Απόφαση Δημάρχου αριθ. 21

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.1121

  Απόφαση Δημάρχου αριθ.21

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

  1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  3. Την παρ.1 εδ. ια΄ του άρθρου 3 του  υπ’ αριθμ.79/2017 Προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) που αφορά την Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων & Δημοτικών  Σχολείων.

 

Αποφασίζουμε

 

Την μη λειτουργία των παρακάτω σχολικών μονάδων   για σήμερα  Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020  λόγω της Τοπικής  Θρησκευτικής Εορτής  του Πολιούχου Αγίου Χαραλάμπους.

 

            Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας

  • Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων
  • Νηπιαγωγείο Ψαρίου
  • Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας

 

                                                                         Κιάτο  10-2-2020

                        

            

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

         Κοινοποίηση:

  1. Σχολικές   Μονάδες
  1. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας

 

Print Friendly, PDF & Email