Απόφαση Δημάρχου αριθ. 18

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.1011

Απόφαση Δημάρχου αριθ.18

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

  1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.

  3. Των έκτακτων καιρικών συνθηκών (παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

  4. Tων προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

Την μη λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων για σήμερα Πέμπτη 06 Φεβρουαρίου 2020 ως εξής:

Δημοτική Ενότητα Φενεού

  • Δημοτικό Σχολείο Φενεού

  • Νηπιαγωγείο Μεσινού

Κιάτο 6 -2-2020

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Κοινοποίηση:

  1. Σχολικές Μονάδες

2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας

Print Friendly, PDF & Email