Αποχετευτικό Πασίου

Ανακοινώσεις

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου στην τοπική κοινότητα Πασίου. Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ επικαιροποίησε τη μελέτη που είχε εκπονηθεί από το 2002 και το ενέταξε (Ιούλιο του 2011) στο ΕΣΠΑ. Το έργο δημοπρατήθηκε το Μάρτιο του 2012.

Print Friendly, PDF & Email