ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 8/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό 5/03-06-2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΕ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 8/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   5/03-06-2011.

 

Περίληψη:   «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για μονοδρομήσεις των οδών Ρήγα

                       Φεραίου και Κρυστάλλη, στην Δημοτική Ενότητα Κιάτου.»  

                         

      Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Ιουνίου του έτους    2011  ημέρα της εβδομάδα

Print Friendly, PDF & Email