Αντιδήμαρχοι

Με τις  υπ’ αριθ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8/2024  Αποφάσεις Δημάρχου ορίζονται οι κατωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σικυωνίων και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες ως εξής:

1) Μυττάς Ιωάννης του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 03/01/2024 έως και 31/12/2024, υπεύθυνος για θέματα Διοικητικών Υπηρεσιών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσολάκο Γεώργιο του Σωτηρίου.

2) Συριάνος Κωνσταντίνος του Μιμίκου, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 03/01/2024 έως και 31/12/2024, υπεύθυνος για θέματα Πολιτισμού, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη.

3) Μπακόλιας Παναγιώτης του Νικολάου, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 03/01/2024 έως και 31/12/2024, υπεύθυνος για θέματα Περιβάλλοντος και Πρασίνου, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Μυττά Ιωάννη του Δημητρίου.

4) Ζάρκος Δημήτριος του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 03/01/2024 έως και 31/12/2024, υπεύθυνος για θέματα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Προγραμματισμού, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Συριάνο Κωνσταντίνο του Μιμίκου.

5) Τσολάκος Γεώργιος του Σωτηρίου,  Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 03/01/2024 έως και 31/12/2024, υπεύθυνος για θέματα Οικονομικού Προγραμματισμού, Τοπικής ΟικονομικήςΑνάπτυξης, Εθιμοτυπίας και Ψηφιακής Πολιτικής, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Μυττά Ιωάννη του Παναγιώτη.

6) Καρακούσης Ευάγγελος του Βλασίου,  Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 03/01/2024 έως και 31/12/2024, υπεύθυνος για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Συριάνο Κωνσταντίνο του Μιμίκου.

7) Μπούρης Ευάγγελος  του  Ιωάννη  κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 03/01/2024 έως και 31/12/2024, υπεύθυνος για θέματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Κουτρέτση Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου.

8) Κουτρέτσης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Φενεού του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 03/01/2024 έως και 31/12/2024, υπεύθυνος για θέματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπούρη Ευάγγελο του Ιωάννη.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Τσολάκος Γεώργιος του Σωτηρίου  και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μυττά Ιωάννη του Παναγιώτη.

  • Με την υπ’ αριθ. 16/2024 απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε  χωρίς αμοιβή στον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κολοκάτση Γεώργιο του Βασιλείου, η εποπτεία και ο συντονισμός δράσεων του Δήμου που αφορούν τους τομείς Γεωργίας, Αλιείας και Κτηνοτροφίας του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, όπως αναλύονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006.
  • Με την υπ’ αριθ. 27/2024 απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε  χωρίς αμοιβή στην δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. Βασιλική Ρέλια του Βασιλείου, η εποπτεία και ο συντονισμός δράσεων του Δήμου που αφορούν τους τομείς Τουριστικής Ανάπτυξης και Προληπτικής Ιατρικής, όπως αναλύονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006.