Αντιδήμαρχοι

Με τις 29, 32, 33, 218/2017 και 25, 63/2018 Αποφάσεις Δημάρχου ορίζονται οι κατωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σικυωνίων και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες ως εξής:

  1. Μυττάς Ιωάννης του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων,στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 01/3/2018 έως και31/8/2019 για θέματα Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας καιΑνακύκλωσης, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσιάνο Ιωάννη.
  2. κ. Αλεξόπουλος  Βασίλειος του  Γερασίμου,  Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίωνστον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 03/1/2019 έως και 31/8/2019, για θέματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Παιδείας –Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσιάνο Ιωάννη.
  3. Τσιάνος Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1.3.2017 έως και 31.8.2019, υπεύθυνος για θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, Ποιότητας Ζωής και εύρυθμης λειτουργίας της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων και των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων, Πολιτικής Προστασίας και Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Αλεξόπουλο Βασίλειο.
  4. Μπούρης Ευάγγελος του Ιωάννη, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο δε θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 01.03.2017 έως και 31.8.2019, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Φενεού.
  5. Κουτρέτσης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Φενεού του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο δε θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1.3.2017 έως και 31.08.2019, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται θα τον αναπληρώνειοΑντιδήμαρχος κ. Μυττάς Ιωάννης και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τονΑντιδήμαρχο κ. Τσιάνο Ιωάννη.