ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 22 Φεβρουαρίου 2011
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 1546
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Σικυωνιών με έδρα το Κιάτο Κορινθίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να καλύψει με απόσπαση μία θέση υπάλληλου Δημοτικής Αστυνομίας κλάδου ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Δημ. Αστυνομίας από οποιοδήποτε άλλο Δήμο και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των έξι μηνών, προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες του κατά την τουριστική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α’/2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο προσωπικού του Δήμου μας στα τηλ. 27423-60119 ή 27420-20315.
Ο Δήμαρχος
Σπυρίδων Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email