ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώσεις ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/10.06.2021 (ΦΕΚ 2476/10.06.2021 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.

 Η Εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού τηλ.: 2742360147-2742360149

Υποβολή Αιτήσεων και εγγράφων για πρωτοκόλληση θα γίνεται ηλεκτρονικά με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

sik-dimotologio@1497.syzefxis.gov.gr.

Η κατάθεση φυσικών εγγράφων μπορεί να γίνεται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή.
Με φυσική παρουσία αποκλειστικά και μόνο για περιπτώσεις που εκ του Νόμου απαιτούνται πρωτότυπα έγγραφα ή για επείγουσες περιπτώσεις που λόγω όγκου σελίδων ή συνημμένων δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή τους.

Print Friendly, PDF & Email