ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώσεις ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/17.09.2021 (ΦΕΚ 4337/18.09.2021 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

«Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και της αναλογίας ενός ατόμου ανά 16 τ.μ. (1 άτομο/16 m2) και με υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικό χώρο εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις. Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.»

 

Για την καλλίτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων:  

  • Για ραντεβού τηλ.: 2742360147-2742360149

 

  • Υποβολή Αιτήσεων – εγγράφων για πρωτοκόλληση με email στη διεύθυνση: sik-dimotologio@1497.syzefxis.gov.gr.
  • Η κατάθεση φυσικών εγγράφων μπορεί να γίνεται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή.
  • Αυτοπροσώπως υποχρεωτικά μόνο όπου ο Νόμος απαιτεί φυσική παρουσία,  ή για περιπτώσεις που εκ του Νόμου απαιτούνται πρωτότυπα έγγραφα ή για επείγουσες περιπτώσεις που λόγω όγκου σελίδων ή συνημμένων δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή τους.
Print Friendly, PDF & Email