ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώσεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα υγείας και προσυμπτωματικού ελέγχου σχετικά με: 

1)την ΧΑΠ, μέσα από μαγνητοσκοπημένο βίντεο

2) τον καρκίνο του Μαστού με αφορμή τον Παγκόσμιο Μήνα Ευαισθητοποίησης, μέσα από μαγνητοσκοπημένο βίντεο

 

Print Friendly, PDF & Email