ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώσεις ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Πληροφορίες: Η. Καλπαξής

Τηλ.: 2742 360 129

 

 

Περί ανάρτησης δασικού χάρτη.

 

Δείτε το με αρ. πρωτ. 193230 / 2021 συνημμένο έγγραφο.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

 

Print Friendly, PDF & Email