ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώσεις Σημαντικά

Ελληνική Δημοκρατία                                           Κιάτο 26-03-2020

Νομός Κορινθίας

Δήμος Σικυωνίων

Θέμα: Ανακοίνωση για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Κιάτου.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006 / 2020 (ΦΕΚ 943 Β΄) «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497 / 2017 ( ΦΕΚ 171 Α΄) σε όλη την Επικράτεια, για το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 και επιμέρους ρυθμίσεις λειτουργίας αυτών από 23.3.2020 έως και 30.4.2020», ενημερώνουμε ότι στη λαϊκή αγορά Κιάτου:

Το Σάββατο 28-03-2020 θα συμμετέχουν οι πωλητές με μονό αριθμό θέσης.

Το Σάββατο 04-04-2020 θα συμμετέχουν οι πωλητές με ζυγό αριθμό θέσης.

Το Σάββατο 11-04-2020 θα συμμετέχουν οι πωλητές με μονό αριθμό θέσης.

Το Σάββατο 18-04-2020 θα συμμετέχουν οι πωλητές με ζυγό αριθμό θέσης.

Το Σάββατο 25-04-2020 θα συμμετέχουν οι πωλητές με μονό αριθμό θέσης.

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email