ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δράση 4.1

Αγροτικά θέματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στη Δράση 4.1

“Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης”

στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής

και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2020.

 

Δείτε την στο πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦΑΗ4653ΠΓ-ΤΞ1

Print Friendly, PDF & Email