ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 3.1

Αγροτικά θέματα ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

 

 

Ελληνική Δημοκρατία                                                     Κιάτο   17-07-2020

Νομός Κορινθίας

Δήμος Σικυωνίων                                                            Α.Π.: 11827

Τμ. Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης

Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2

Τ.Κ.: 202 00 Κιάτο

Τηλ.: 2742 360 129

FAX: 2742 0 23562

Πληροφορίες: Η. Καλπαξής

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 5660 / 03-11-2020 (ΑΔΑ: 6Φ5Ω4653ΠΓ-9ΣΡ) Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014 – 2020, Μέτρο 3: «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων», Υπομέτρο 3.1: «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας».

 

Δείτε το με αρ. πρωτ.: 271665/55338 / 13-11-2020 συνημμένο έγγραφο.

 

 

                                                                    Ο Αντιδήμαρχος

                                                                    Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                     Γεώργιος Τσολάκος

 

2020-11-13 – ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

 

Print Friendly, PDF & Email