ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δράση 1.4

Αγροτικά θέματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στη Δράση 1.4

“Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης” στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και

Εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2020.

 

Δείτε την στο πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΡ5Υ4653ΠΓ-ΧΨΚ

Print Friendly, PDF & Email