ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Ανακοινώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΚΙΑΤΟ  2-12-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                     Αριθ. Πρωτ. 14686

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Ανακοινώνει ότι:

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Το υπ’ αριθ. 429/27-11 -2019 έγγραφο του Πρωτοδικείου Κορίνθου

 

Την 6ην  Δεκεμβρίου του έτους  2019 ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα  15:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί   σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  η εκλογή  αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΣΑΚ, βάση του άρθρου 1 του από 20-1/3-2-58 Β. Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο  66 του Ν. 4546/12-6-2018 (ΦΕΚ 101/12-6-2018).

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται όποιος ενδιαφερόμενος  επιθυμεί να θέση υποψηφιότητα για την εκλογή του, είτε τακτικού είτε αναπληρωματικού για το Δ.Σ.  να υποβάλλει σχετική αίτηση έως και την  5ην   Δεκεμβρίου 2019, ημέρα  της εβδομάδας Πέμπτη και να παραβρεθεί την ημέρα της συνεδριάσεως  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων.

(Γ. Γεννηματά 2_ στο Κιάτο).-

 

 

 

 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΣΩΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

                                        

 

         

Print Friendly, PDF & Email