ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

 

Δείτε το με αρ. πρωτ. 91557 / 2021 συνημμένο έγγραφο της Δ/νσης Δασών.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 

 

Print Friendly, PDF & Email