Πρόσκληση του Δημάρχου Σικυωνίων για την Ορκωμοσία

Ανακοινώσεις

 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ          

ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                      

                                                                               Κιάτο     25 – 08 – 2014                                                                        

                                                                                    

                                                                                                              

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

         Σας   προσκαλούμε   να   τιμήσετε   με   την   παρουσία   σας,   την

 

Τέλεση Ορκωμοσίας   του   Δημάρχου,   των   Δημοτικών   και   Τοπικών

 

Συμβούλων   του Δήμου   μας,   που   θα   πραγματοποιηθεί την

 

31η  Αυγούστου 2014,   ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και   ώρα   19:30

 

στον Ιερό Ναό Μετ. Σωτήρος στο Κιάτο.

 

 

 

Με ιδιαίτερη τιμή

Ο ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση του Δημάρχου Σικυωνίων για την Ορκωμοσία Αιρετών

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                     ΚΙΑΤΟ 22 Αυγούστου 2014

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2                                              Αριθ. Πρωτ. 19959

Τ.Κ. 20200 ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες: Ειρήνη Π. Πρόβου

                           Βασιλική Θ. Χαλκιά                      

Τηλέφωνο: 27423-60126

                     27423-60128

ΠΡΟΣ:

  • Εκλεγέντα ΤακτικάμέλητουΔημοτικού Συμβουλίου,
  • Εκλεγέντα Τακτικά μέλη του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας
  • Εκλεγέντα Τακτικά μέλη Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων
  • Εκλεγέντες Εκπροσώπους Τοπικώνκοινοτήτων    

                                     (όπωςΠίνακαςΑποδεκτών)

                  
Π ρ ό σ κ λ η σ η

Του Δημάρχου Σικυωνίων για την Ορκωμοσία Αιρετών

Δημοτικής περιόδου από 1ης   Σεπτεμβρίου 2014   31ης    Αυγούστου 2019.

       Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 38/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,

K α λ ε ί σ θ ε να προσέλθετε στον Ιερό Ναό Μετ. Σωτήρος στο Κιάτο την 31η Αυγούστου 2014, ημέρα Κ υ ρ ι α κ ή και ώρα 19:30,    προκειμένου   να δώσουμε   τον   προβλεπόμενο   από το Νόμο Όρκο,   σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 

Ο ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων

Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε, ότι το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) μεταφέρθηκε και λειτουργεί στο ΚΕΠ (Μαυρούλια 13 και Νικηταρά). 

Print Friendly, PDF & Email

Ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών σε μηνιαίες δόσεις.

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Σικυωνίων, στα πλαίσια των διατάξεων του άρ. 51 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’/14-4-2014), ανακοινώνει τη ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών των οφειλετών του μέχρι και σε εκατό (100) μηνιαίες δόσεις.

Ειδικότερα:

Α. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και 14/4/2014, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων (ακινήτων, αιγιαλού) με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας, ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες που τις επιβαρύνουν.

Β. Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται μεταξύ άλλων και μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν. 2648/1998 (Α’ 238).

Γ. Η ρύθμιση είναι πολύ ευνοϊκή, δεδομένου ότι αναλόγως του ρυθμιζόμενου ποσού και του αριθμού των δόσεων, δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής μέχρι και ποσοστού 100% τόσο των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής όσο και τυχόν επιβληθέντων προστίμων.

Δ. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Γρ. 2 Δημοτικού Καταστήματος Κιάτου). Η εφάπαξ εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται υποχρεωτικά εντός τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Ε. Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.

ΣΤ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ορίζεται σύμφωνα και με τις ανωτέρω διατάξεις η 14η Αυγούστου 2014.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων (Τηλ. Επικοινωνίας: 2742360135, 2742360138).

                                Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

Τροποποίηση ωραρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Ανακοινώσεις

Η Βιβλιοθήκη του Δήμου Σικυωνίων, ιδρυθείσα το 1961, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες της στους Συνδημότες μας.

Στεγάζεται στο κτίριο της Κο.Δ.Ε.Δη.Σ., από το 1997, σε έναν χώρο 100 τ.μ.

Περιέχει πάνω από 6.000 τίτλους Βιβλίων: λογοτεχνία, φιλοσοφία, πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες κλπ.), παιδική λογοτεχνία, ποίηση, δοκίμιο, ιστορία, ψυχολογία, συμπληρωματικά βιβλία για μαθητές, βιογραφίες, καθώς και Έλληνες Κλασσικούς συγγραφείς.

Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης έχει κυρίως δανειστικό χαρακτήρα, με την δυνατότητα χρήσης χώρου αναγνωστηρίου στους επισκέπτες της. Ο μέσος όρος των επισκεπτών ανέρχεται σε 15-20 σε καθημερινή βάση.
Πέραν της δυνατότητας αυτής, φιλοξενούνται στον χώρο της Βιβλιοθήκης τμήματα μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, με σκοπό την άμεση επαφή τους με το βιβλίο.

Ώρες λειτουργίας:

Καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες, από 09:00 μέχρι 13:00
Τετάρτη 17:00 μέχρι 19:00

Τηλ: 2742025994

Print Friendly, PDF & Email

Αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης πλημμυροπαθών

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 3204
Κιάτο 04/02/2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Σικυωνίων, μετά τις πρόσφατες πλημμύρες στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2013 και υλοποιώντας το Πρόγραμμα Κοινωνικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από τις φυσικές καταστροφές
Ανακοινώνει ότι:
Οι πληγέντες από τη θεομηνία (πλημμύρα) θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα στο Δήμο μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014.
Η οικ. ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας αφορά αποκλειστικά χώρους διαβίωσης οικογενειών πρώτης κατοικίας και όχι κτήρια άλλης χρήσης (π.χ. καταστήματα, βιοτεχνίες, αγροτικές αποθήκες κ.λ.π.), για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών και την αντικατάσταση οικοσυσκευών.
Η υπόδειξη των θέσεων αυτοψίας της επιτροπής, που έχει ορίσει ο Δήμος μας, θα γίνει και καθ’ υπόδειξη των Προέδρων των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων για πληγέντες της κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας αντίστοιχα.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (παρέχεται στο Δήμο).
2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 (παρέχεται στο Δήμο).
3. Φωτογραφίες ζημιάς (εφ’ όσον υπάρχουν) ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που θα αποδεικνύει τη ζημιά π.χ. έγγραφο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας κ.λπ.
4. Οποιοδήποτε στοιχείο με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη) όπως π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, ένορκη βεβαίωση, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.ά.
5. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την Εφορία, που θα δηλώνει ότι δεν υπόκειται σε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.
6. Αντίγραφο εντύπου Ε9.
7. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
Πληροφορίες: 2742 360114 κ. Κόλλια Γεωργία και 2742 360136 κ. Καλπαξής Ηλίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανακοινώσεις

                                                 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Ελληνική Δημοκρατία                                                        Κιάτο  17-01-2014

Νομός Κορινθίας                                                                

Δήμος Σικυωνίων                                                             Α.Π.:   556

Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης                                                                

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

     Ανακαλείται η αριθμ. 555 / 14-01-2014 ανακοίνωση μας διότι, εκ παραδρομής αναφέρθηκε ως καθοριστική η αριθμ. 73549 / 6272 / 09-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΒΟΡ1Φ-ΧΔΒ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ως προς τον ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α’ για την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη χώρα ,που δύνανται να χορηγηθούν στο Δήμο μας για το έτος 2014, ενώ η απόφαση αυτή είναι γνωμοδοτική.

     Ως εκ τούτου όταν εκδοθεί η σχετική καθοριστική απόφαση θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

     Όσον αφορά τις άδειες υπαίθριου πλανόδιου τύπου Β’, οι οποίες ισχύουν για την πώληση των λοιπών προϊόντων, στην περιφέρεια μόνο της αρμόδιας αρχής που τη χορηγεί (σ.σ. του Δήμου μας) συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στο Δημοτικό Κατάστημα – οδός Γ. Γεννηματά 2 Κιάτο, γραφείο 2 – από οι άνεργους ενδιαφερόμενους που έχουν δικαίωμα, έως την 14-02-2014.

      Τηλ. Πληροφοριών: 2742 360 146, Καλπαξής Ηλίας.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ανακλήθηκε)

Ανακοινώσεις

                                ΕΠΕΙΓΟΝ   – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Ελληνική Δημοκρατία                                                        Κιάτο  14-01-2014

Νομός Κορινθίας                                                                

Δήμος Σικυωνίων                                                               Α.Π.:   555

Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης                                                                

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

     Με τις αριθμ. 73549 / 6272 / 09-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΒΟΡ1Φ-ΧΔΒ) και 74104 / 6325 / 09-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡ1Φ-ΨΝΖ) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που δύνανται να χορηγηθούν στο Δήμο μας για το έτος 2014.

     Κατόπιν τούτων καλούνται οι άνεργοι ενδιαφερόμενοι που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν απόκτηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου τύπου Α’, οι οποίες ισχύουν για την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη χώρα, ή τύπου Β’, οι οποίες ισχύουν για την πώληση των λοιπών προϊόντων, στην περιφέρεια μόνο της αρμόδιας αρχής που τη χορηγεί (σ.σ. του Δήμου μας), να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα – οδός Γ. Γεννηματά 2 Κιάτο, γραφείο 2 – για να υποβάλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, έως την 14-02-2014.

     Τηλ. Πληροφοριών: 2742 360 146, Καλπαξής Ηλίας.

Print Friendly, PDF & Email

Διακοπή λειτουργίας Σχολείων

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Γ. Γεννηματά 2
Τηλέφωνο:2742360100
FAX: 27420-23562 Κιάτο 11/12/2013
Αριθ. Πρωτ :29532

Απόφαση Δημάρχου αριθ.379
Ο Δήμαρχος Σικυωνίων
Έχοντας υπόψη
• Την παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ως άνω Νόμου, σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου
• Το γεγονός των έκτακτων καιρικών συνθηκών λόγω παγετού που επικρατούν στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

Τη μη λειτουργία των παρακάτω Σχολείων του Δήμου μας για σήμερα 11/12/2013

1. Γυμνάσιο Γκούρας
2. Λύκειο Γκούρας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης
2. Γυμνάσιο Γκούρας
3. Λύκειο Γκούρας

Print Friendly, PDF & Email

Διακοπή λειτουργίας Σχολείων

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Γ. Γεννηματά 2
Τηλέφωνο:2742360100
FAX: 27420-23562 Κιάτο 11/12/2013
Αριθ. Πρωτ : 29531

Απόφαση Δημάρχου αριθ.378
Ο Δήμαρχος Σικυωνίων
Έχοντας υπόψη

  •  Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ως άνω Νόμου, σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου
  • Το γεγονός των έκτακτων καιρικών συνθηκών λόγω παγετού που επικρατούν στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

Τη μη λειτουργία των παρακάτω Σχολείων του Δήμου μας για σήμερα 11-12-2013 :

1. Δημοτικό Σχολείο Φενεού
2. Νηπιαγωγείο Μεσινού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Δημοτικό Σχολείο Φενεού
2. Νηπιαγωγείο Μεσινού
3. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας

Print Friendly, PDF & Email

Διακοπή λειτουργίας Σχολείων

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Γ. Γεννηματά 2
Τηλέφωνο:2742360100
FAX: 27420-23562 Κιάτο 6/12/2013
Αριθ. Πρωτ : 28847

Απόφαση Δημάρχου αριθ.376
Ο Δήμαρχος Σικυωνίων
Έχοντας υπόψη
• Την παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ως άνω Νόμου, σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου
• Το γεγονός των έκτακτων καιρικών συνθηκών λόγω παγετού που επικρατούν στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

Τη μη λειτουργία του παρακάτω Σχολείου του Δήμου μας για σήμερα 6/12/2013

1. Γυμνάσιο Καλλιάνων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης
2. Γυμνάσιο Καλλιάνων

Print Friendly, PDF & Email

Διακοπή λειτουργίας Σχολείων

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Γ. Γεννηματά 2
Τηλέφωνο:2742360100
FAX: 27420-23562 Κιάτο 6/12/2013
Αριθ. Πρωτ : 28846

Απόφαση Δημάρχου αριθ.375
Ο Δήμαρχος Σικυωνίων
Έχοντας υπόψη
• Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ως άνω Νόμου, σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου
• ¬¬¬Το γεγονός των έκτακτων καιρικών συνθηκών λόγω παγετού που επικρατούν στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

Τη μη λειτουργία των παρακάτω Σχολείων του Δήμου μας για σήμερα 6-12-2013 :

1. Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων
2. Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων
2. Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας
3. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας

Print Friendly, PDF & Email

Διακοπή λειτουργίας Σχολείων

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Γ. Γεννηματά 2
Τηλέφωνο:2742360100
FAX: 27420-23562 Κιάτο 5/12/2013
Αριθ. Πρωτ : 28745

Απόφαση Δημάρχου αριθ.373
Ο Δήμαρχος Σικυωνίων
Έχοντας υπόψη
• Την παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ως άνω Νόμου, σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου
• Το γεγονός των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη συνεχής χιονόπτωση και παγετό) που επικρατούν στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

Τη μη λειτουργία του παρακάτω Σχολείου του Δήμου μας για σήμερα 5/12/2013

1. Γυμνάσιο Καλλιάνων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης
2. Γυμνάσιο Καλλιάνων

Print Friendly, PDF & Email

Διακοπή λειτουργίας Σχολείων

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Γ. Γεννηματά 2
Τηλέφωνο:2742360100
FAX: 27420-23562 Κιάτο 5/12/2013
Αριθ. Πρωτ : 28744

Απόφαση Δημάρχου αριθ.372
Ο Δήμαρχος Σικυωνίων
Έχοντας υπόψη
• Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ως άνω Νόμου, σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου
• Το γεγονός των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός) που επικρατούν στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

Τη μη λειτουργία των παρακάτω Σχολείων του Δήμου μας για σήμερα 5-12-2013 :

1. Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων
2. Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων
2. Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας
3. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας

Print Friendly, PDF & Email

Μουσική εκδήλωση αλληλεγγύης στο Δήμο Σικυωνίων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Μουσική εκδήλωση αλληλεγγύης στο Δήμο Σικυωνίων

 

Στις δύσκολες μέρες που περνάμε όλοι μας, κανένας δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος…

Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήμου Σικυωνίων είναι μια κοινωνική δομή που εδώ και ένα χρόνο, κυρίως  με τη δική σας συμβολή και με τη βοήθεια του Δήμου, έχει σταθεί στο πλάι πολλών συμπολιτών μας παρέχοντας είδη πρώτης ανάγκης.

Επειδή η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη δεν  είναι στιγμιαίες εκδηλώσεις, είναι αξίες που πρέπει να εκφράζονται διαρκώς, πολύ δε περισσότερο σε περιόδους κρίσης σαν κι αυτή που ζούμε…

Σας περιμένουμε όλους την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου στις 7μμ στο Δημοτικό Θέατρο Κιάτου σε ένα «Μουσικό απόγευμα αλληλεγγύης» με παραδοσιακά τραγούδια από τον Παναγιώτη Λάλεζα, και εισιτήριο … όχι σε χρήματα αλλά σε τρόφιμα μακράς διαρκείας (γάλα, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, λάδι κ.α.).

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ανιδιοτελή προσφορά του Παναγιώτη Λάλεζα και των συνεργατών του και τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Λύκειο των Ελληνίδων Κιάτου και η Ομάδα Εθελοντών του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Ελάτε με τους φίλους, τους γείτονες, τα παιδιά σας, να γεμίσουμε το Δημοτικό Θέατρο Κιάτου με τρόφιμα, με αγάπη, με αλληλεγγύη, με ανθρωπιά!!!

Print Friendly, PDF & Email

Διακοπή λειτουργίας Σχολείων

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Γ. Γεννηματά 2
Τηλέφωνο:2742360100
FAX: 27420-23562 Κιάτο 4/12/2013
Αριθ. Πρωτ : 28624

Απόφαση Δημάρχου αριθ.371
Ο Δήμαρχος Σικυωνίων
Έχοντας υπόψη
• Την παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ως άνω Νόμου, σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου
• Το γεγονός των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη συνεχής χιονόπτωση και παγετό) που επικρατούν στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

Τη μη λειτουργία των παρακάτω Σχολείων του Δήμου μας για σήμερα 4/12/2013

1. Γυμνάσιο Γκούρας
2. Λύκειο Γκούρας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης
2. Γυμνάσιο Γκούρας
3. Λύκειο Γκούρας.

Print Friendly, PDF & Email

Διακοπή λειτουργίας Σχολείων

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Γ. Γεννηματά 2
Τηλέφωνο:2742360100
FAX: 27420-23562 Κιάτο 4/12/2013
Αριθ. Πρωτ : 28623

Απόφαση Δημάρχου αριθ.370
Ο Δήμαρχος Σικυωνίων
Έχοντας υπόψη
• Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ως άνω Νόμου, σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου
• Το γεγονός των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός) που επικρατούν στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

Τη μη λειτουργία των παρακάτω Σχολείων του Δήμου μας για σήμερα 4-12-2013 :

1. Δημοτικό Σχολείο Φενεού
2. Νηπιαγωγείο Μεσινού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Δημοτικό Σχολείο Φενεού
2. Νηπιαγωγείο Μεσινού
3. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας

Print Friendly, PDF & Email

Διακοπή λειτουργίας Σχολείων

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Γ. Γεννηματά 2
Τηλέφωνο:2742360100
FAX: 27420-23562 Κιάτο 2/12/2013
Αριθ. Πρωτ : 28453

Απόφαση Δημάρχου αριθ.367
Ο Δήμαρχος Σικυωνίων
Έχοντας υπόψη
– Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
– Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ως άνω Νόμου, σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου
– Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας της διάβρωσης του οδικού δικτύου που οφείλεται στην έντονη και συνεχή βροχόπτωση στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

Τη μη λειτουργία των παρακάτω Σχολείων του Δήμου μας για σήμερα 2-12-2013 :

1. Δημοτικό Σχολείο Πασίου και
2. Νηπιαγωγείο Πασίου

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών

Ιωάννης Ε. Σωτηρόπουλος

Κοινοποίηση:
1. Δημοτικό Σχολείο Πασίου
2. Νηπιαγωγείο Πασίου
3. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας

Print Friendly, PDF & Email

Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε, ότι το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) που λειτουργεί στον Δήμο Σικυωνίων και προσωρινά στεγάζεται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι πλέον συνδεδεμένο με το σύστημα TAXIS του Υπουργείου Οικονομικών και επομένως μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες ως ορίζει ο σχετικός νόμος.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών
Νικόλαος Παπαβασιλείου

Print Friendly, PDF & Email

ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώσεις

ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013»

Με την υπ’ αριθμ. 80973/3363 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης του Κιάτου, το οποίο προέβλεψε, μεταξύ άλλων, τη χωροθέτηση του Διοικητηρίου στο υπ’ αριθμ. 50 Ο.Τ., σε ακίνητο ιδιοκτησίας της ανώνυμης συνεταιριστικής εταιρείας με την επωνυμία «Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε», εμβαδού 2.200 τ.μ. περίπου, κείμενο επί των οδών 28ης Οκτωβρίου, Καλογεροπούλου κι Εθνικής Αντίστασης. Ο Δήμος μας, επιθυμώντας την υλοποίηση των γενικών πολεοδομικών αρχών της πόλης, προέβη αρκετές φορές κατά το παρελθόν σε διαπραγματεύσεις με την εν λόγω εταιρεία, χωρίς ποτέ να καταφέρει να περιέλθει στην ιδιοκτησία του το ακίνητο αυτό. Εν προκειμένω, μετά τις Καλλικρατικές αλλαγές, τη μεταβίβαση πλειόνων αρμοδιοτήτων προς το Δήμο μας και την ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ανάγκη απόκτησης του ακινήτου αυτού καθίσταται επιτακτικότερη. Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα έλλειψης υποδομών. Το συγκεκριμένο ακίνητο δε, κρίνεται ως το μοναδικό κατάλληλο, αφού βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης του Κιάτου, εύκολα προσβάσιμο και πλησίον των υπολοίπων υπηρεσιών (Ι.Κ.Α., αστυνομία κλπ). Το τίμημα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, ανέρχεται στο ποσό των 759.000,00€ το οποίο προτείνεται να καταβληθεί τμηματικά ως εξής:α) ποσό τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) κατά το έτος 2013 μετά την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας και β) το υπόλοιπο ποσό των τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (459.000,00€) μέχρι το τέλος του α΄ εξάμηνο του έτους 2014.

Κιάτο 19-7 -2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email