Αντίγραφο του Ανακοίνωση περί ρύθμισης οφειλών

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ € 300,00 ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ., ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48) ΔΟΣΕΙΣ, ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑ 30% (ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΑ ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ: € 100,00/ΜΗΝΑ).

                                                                       

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Print Friendly, PDF & Email

Αντίγραφο του Ανακοίνωση περί ρύθμισης οφειλών

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ € 300,00 ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ., ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48) ΔΟΣΕΙΣ, ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑ 30% (ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΑ ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ: € 100,00/ΜΗΝΑ).

                                                                       

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Print Friendly, PDF & Email

Ανακοίνωση περί ρύθμισης οφειλών

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ € 300,00 ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ., ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48) ΔΟΣΕΙΣ, ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑ 30% (ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΑ ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ: € 100,00/ΜΗΝΑ).

                                                                       

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Print Friendly, PDF & Email