Αντίγραφο του Εγγραφές παιδιών για την παιδική εξοχή – κατασκήνωση Κλημεντίου

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Λειτουργία της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Η΄Κορίνθου (Κλημεντίου).

Σας γνωρίζουμε ότι φέτος θα λειτουργήσει η παιδική εξοχή-κατασκήνωση Η΄Κορίνθου (Κλημεντιου) στο Κλημέντι Κορινθίας από τον Δήμο Σικυωνίων σύμφωνα και με την αριθ.Δ727/17549/722/12-6-2013 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής ασφάλισης και Πρόνοιας.
Η παιδική εξοχή – κατασκήνωση για το έτος 2013 θα λειτουργήσει για παιδιά ηλικίας 6 -16 ετών σε δύο κατασκηνωτικές περιόδους.
Α΄περίοδος: Δευτέρα 22Ιουλίου έως Δευτέρα 5 Αυγούστου
Β΄περίοδος: Πέμπτη 8 Αυγούστου έως Πέμπτη 22 Αυγούστου
Οι εγγραφές θα γίνονται στα κέντρα Υγείας του Νομού και στον Δήμο Σικυωνίων από 25 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για κάθε παιδί συμπληρώνεται ειδική καρτέλα στην οποία εκτός από τα ατομικά στοιχεία θα καταγράφεται κάθε παρατήρηση του γιατρού για τη υγεία του παιδιού.

Κατά την εγγραφή των παιδιών οι γονείς πρέπει να υποβάλλουν

  • Βιβλιάριο Υγείας ή κάρτα εμβολίων του παιδιού
  • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. Έτους 2012 ή υπεύθυνη δήλωση η οποία θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος τους και ότι δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ.

Το ποσό συμμετοχής για κάθε παιδί είναι 30 € και θα κατατεθεί σε λογαριασμό Τραπέζης μετά την επιλογή του παιδιού.
Τα παιδιά των πολυτέκνων και των τρίτεκνων οικογενειών δεν θα καταβάλλουν συμμετοχή. Για την απαλλαγή των τριτέκνων- πολυτέκνων από την καταβολή συμμετοχής των 30€ απαιτείται να υποβληθεί πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από την ΑΣΠΕ (Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος).

Κιάτο 21-6-2013
Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος
Θελερίτης Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email

Εγγραφές παιδιών για την παιδική εξοχή – κατασκήνωση Κλημεντίου

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Λειτουργία της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Η΄Κορίνθου (Κλημεντίου).

Σας γνωρίζουμε ότι φέτος θα λειτουργήσει η παιδική εξοχή-κατασκήνωση Η΄Κορίνθου (Κλημεντιου) στο Κλημέντι Κορινθίας από τον Δήμο Σικυωνίων σύμφωνα και με την αριθ.Δ727/17549/722/12-6-2013 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής ασφάλισης και Πρόνοιας.
Η παιδική εξοχή – κατασκήνωση για το έτος 2013 θα λειτουργήσει για παιδιά ηλικίας 6 -16 ετών σε δύο κατασκηνωτικές περιόδους.
Α΄περίοδος: Δευτέρα 22Ιουλίου έως Δευτέρα 5 Αυγούστου
Β΄περίοδος: Πέμπτη 8 Αυγούστου έως Πέμπτη 22 Αυγούστου
Οι εγγραφές θα γίνονται στα κέντρα Υγείας του Νομού και στον Δήμο Σικυωνίων από 25 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για κάθε παιδί συμπληρώνεται ειδική καρτέλα στην οποία εκτός από τα ατομικά στοιχεία θα καταγράφεται κάθε παρατήρηση του γιατρού για τη υγεία του παιδιού.

Κατά την εγγραφή των παιδιών οι γονείς πρέπει να υποβάλλουν

  • Βιβλιάριο Υγείας ή κάρτα εμβολίων του παιδιού
  • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. Έτους 2012 ή υπεύθυνη δήλωση η οποία θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος τους και ότι δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ.

Το ποσό συμμετοχής για κάθε παιδί είναι 30 € και θα κατατεθεί σε λογαριασμό Τραπέζης μετά την επιλογή του παιδιού.
Τα παιδιά των πολυτέκνων και των τρίτεκνων οικογενειών δεν θα καταβάλλουν συμμετοχή. Για την απαλλαγή των τριτέκνων- πολυτέκνων από την καταβολή συμμετοχής των 30€ απαιτείται να υποβληθεί πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από την ΑΣΠΕ (Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος).

Κιάτο 21-6-2013
Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος
Θελερίτης Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email