Ανακοίνωση ειδικής συνεδρίασης ΑΟΣΑΚ

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΟΣΑΚ)
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 12561 Κιάτο 03 – 06 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Προς : α] κ. Δήμαρχο
β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σικυωνίων

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας την 6ην Ιουνίου 2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 07:45 μ.μ. σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή αντιπροσώπων στο Δ.Σ. του ΑΟΣΑΚ, βάση του άρθρου 1 του από 20-1/3-2-58 Β. Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε με την απ’ αριθμ. 119793/1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Γεωργίας.

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέμα

1. Εκλογή αντιπροσώπου με του αναπληρωματικού του, για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Ο.Σ.Α.Κ.

Print Friendly, PDF & Email