Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων (2024-2025)

Ανακοινώσεις

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου

Παράρτημα

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται από 04-07-2024 έως και 17-07-2024

Print Friendly, PDF & Email