Αντίγραφο του Ανακοίνωση ΑΟΣΑΚ

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙΑΤΟ 04-06-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Σικυωνίων
Ανακοινώνει ότι:

Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθ. 384/15-15-2013 έγγραφο του Πρωτοδικείου Κορίνθου

Την 6ην Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου η εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΣΑΚ, βάση του άρθρου 1 του από 20-1/3-2-58 Β. Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε με την απ’ αριθμ. 119793/1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Γεωργίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται όποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί να θέση υποψηφιότητα για την εκλογή του, είτε τακτικού είτε αναπληρωματικού για το Δ.Σ. να υποβάλλει σχετική αίτηση έως και την 5-6-2013 και να παραβρεθεί την ημέρα της συνεδριάσεως στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων
(Γ. Γεννηματά 2_ στο Κιάτο).-

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email

Ανακοίνωση ΑΟΣΑΚ

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙΑΤΟ 04-06-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Σικυωνίων
Ανακοινώνει ότι:

Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθ. 384/15-15-2013 έγγραφο του Πρωτοδικείου Κορίνθου

Την 6ην Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου η εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΣΑΚ, βάση του άρθρου 1 του από 20-1/3-2-58 Β. Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε με την απ’ αριθμ. 119793/1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Γεωργίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται όποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί να θέση υποψηφιότητα για την εκλογή του, είτε τακτικού είτε αναπληρωματικού για το Δ.Σ. να υποβάλλει σχετική αίτηση έως και την 5-6-2013 και να παραβρεθεί την ημέρα της συνεδριάσεως στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων
(Γ. Γεννηματά 2_ στο Κιάτο).-

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email