Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων (οινοποιήσιμων ποικιλιών) 2013-2014

Αγροτικά θέματα

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κής, με ανακοίνωσή της καλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς οιναμπέλων να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων (οινοποιήσιμων ποικιλιών) για τα έτη 2013-2014.
Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

  • Εκρίζωση-αναφύτευση οιναμπέλων
  • Φύτευση οιναμπέλων βάσει ήδη αποκτηθέντος δικαιώματος
  • Επανεμβολιασμός οιναμπέλων
  • Βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης (υποστύλωση κ.λ.π.) οιναμπέλων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις-δηλώσεις για ένταξη στο πρόγραμμα, από 1-3-2013 μέχρι 15-5-2013 στα κατά τόπους γραφεία Αγροτικής Οικονομίας, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην σχετική ανακοίνωση, που έχει θυροκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την προμήθεια των σχετικών εντύπων αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κιάτου (τηλ. 27420-22066).

Print Friendly, PDF & Email