Α.Δ.Σ.481/11-Καθορισμός χρήσης του ισογείου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Κυλλήνης.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 24/10-10-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 481

Περίληψη: Καθορισμός χρήσης του ισογείου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Κυλλήνης.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 10η του μηνός Οκτωβρίου 2011, ημέρα της εβδο¬μάδας ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 8.00΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προ¬εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 20699/06-10-2011 έγ¬γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό¬θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ¬βουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό¬μιμη απαρ¬τία, γιατί σε σύ¬νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [ 22] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 9ου θέματος] 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη, Γραμματέας [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος] και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 17ου θέματος]5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 6. Καρακούσης Ευάγγελος, 7. Τσιάνος Ιωάννης, 8. Μπάτσος Αντώνιος 9. Ζάρκος Δημήτριος [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 179ου θέματος]10. Πανάγου Αθανάσιος, 11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 12. Μπούκης Γεώργιος, 13. Σταματόπουλος Γεώργιος, 14. Χρυσικός Παύλος, 15. Παπαθανασίου Ελένη, 16.Θελερίτης Γεώργιος, 17. Καραδήμας Βλάσιος, 18. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 19. Ζαχαριάς Χρήστος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 9ου θέματος] 20. Σπανός Κων/νος, 21. Χατούπης Νικόλαος, 22. Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [ 5 ] 1.Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 2. Γεωργούσης Δημήτριος, 3. Λέγγας Σπυρίδων, 4. Χωρέμης Αναστάσιος, 5. Παπαδημητρίου Σωτήριος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού),
2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 5. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 7. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 8. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 9. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 10. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 11. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 12. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης),13. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 14. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 15. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 16. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας),17. Ζαφείρης Γεώργιος, (Μεσσινού), 18. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 19. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου),
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1.Δριτσόπουλος Ανάργυρος(Κάτω Διμηνιού) 2. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 3. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού), 4. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου),
5. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς),
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπογής), 2. Σελέκος Κων/νος (Καλλιάνων), 3.Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας), 4. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 5.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος), 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1. Κασμάς Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος 2. Καπέλλος Απόστολος,

ΘΕΜΑ 7ο

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Καθορισμός χρήσης του ισογείου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Κυλλήνης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα εξής:
1. την από αριθ. 18266/09-09-2011 αίτηση της κ. Σκάζα Αγγελικής που έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ
ΣΑΝ ΚΑΦΕ-ΜΕΖΕΔΩΠΩΛΕΙΟ. Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ 15-20 ΕΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΖΑ
2.Την αριθ.18268/09-09-2011 εισήγηση του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Κυλλήνης που έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΘΕΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΚΑΖΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΦΕ-ΜΕΖΕΠΩΛΕΙΟΥ.
ΕΙΝΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ.
Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΝΕΑ ΚΟΠΕΛΑ, ΜΗΤΕΡΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ.
Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΡΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΣ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΣΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ.
ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΚΑΘΑΡΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΖΑΣ
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ
(Με τη σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου της Τ.Κ. Κυλλήνης)
Καθορίζει τη χρήση του ισογείου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Κυλλήνης ως ΚΑΦΕ-ΜΕΖΕΔΩΠΩΛΕΙΟΥ .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 481/2011
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 11-10-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email