Ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με κωδικό MIS 5001387

Δελτία Τύπου

Ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ  (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)”» – κωδικός MIS 5001387  από το  Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.)»

Μετά από σχετική αίτηση του Δήμου Σικυωνίων εντάχθηκε η πράξη  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ  (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)» συνολικού προϋπολογισμού 1.998.999,99 €  με κωδικό ΟΠΣ 5001387 στο Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
Η πράξη αφορά στην “Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. ΚΑΙ Αλλαγή Χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)”, του Δήμου Σικυωνίων.
Το συγκρότημα των αποθηκών ΑΣΟ, βρίσκεται σε οικόπεδο που καταλαμβάνει στο σύνολό του το ΟΤ 88, στη Δημοτική Κοινότητα Κιάτου, είναι εντός σχεδίου πόλεως Κιάτου και έχει συνολικό εμβαδό 4.233,28 τ.μ.
Επί του οικοπέδου υφίστανται τα εξής κτίσματα:
–    Κτιριακό ενιαίο συγκρότημα τεσσάρων αποθηκών στη Βορειοδυτική πλευρά, συνολικού εμβαδού 1.653,23 τ.μ. (κτίρια 1,2,3 και 4)
–    Κτιριακό ενιαίο συγκρότημα στη Νοτιοανατολική πλευρά συνολικού εμβαδού 752,95 (κτίρια 5 και 6)
–    διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 467,60 τ.μ. – Κτίριο οικίσκου θυρωρείου / γεφυροπλάστιγγας συνολικού εμβαδού 9,47 τ.μ.
Το συγκρότημα του πρώην σταφιδεργοστασίου και δει τα κελύφη των τεσσάρων κτιρίων στο Βορειοδυτικό τμήμα και των δύο παλαιότερων στο Νοτιοανατολικό τμήμα (χωρίς την μεταγενέστερη διώροφη προσθήκη), με την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1444/24583 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ 499/Β/06-06-1995) έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα μνημεία.
Η παρούσα πράξη περιλαμβάνει παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των διατηρητέων κτιρίων 1,2,3 και 4 που βρίσκονται στη ΒΔ πλευρά του συγκροτήματος για την ανάδειξή τους και την αξιοποίησή τους. Η επιλογή των κτιρίων της ΒΔ πλευράς έγινε γιατί παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο επικείμενης κατάρρευσης καθώς η στέγη τους, η οποία λειτουργεί ως ενιαίος φορέας, έχει υποστεί σοβαρή καθίζηση και χρίζει άμεσης επισκευής και αποκατάστασης προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το μνημείο. Τα κτίρια μετά τις επεμβάσεις θα καταστούν πλήρως λειτουργικά και θα έχουν στις κάτωθι χρήσεις:
1)    Στο κτίριο 1 προτείνεται να λειτουργήσει η εγκατάσταση της μόνιμης Συλλογής εκμαγείων από αντίγραφα έργων του Λυσίππου,
προκειμένου να προβάλλεται και να γνωστοποιείται το έργο του Σικυώνιου γλύπτη και του εργαστηρίου του.
2)    Τα κτίρια 2, 3 και 4 προτείνεται θα διαμορφωθούν σε πολιτιστικούς χώρους πολλαπλών χρήσεων, προκειμένου να φιλοξενούν :
Συναυλίες και δρώμενα (πρόσφατα στα 4 αυτά κτίρια πραγματοποιήθηκε η 4η συνάντηση Αρχαίου Δράματος)
–    Δραστηριότητες και εκδηλώσεις των διαφόρων τοπικών συλλόγων της περιοχής
–    Καλλιτεχνικά εργαστήρια, όπου θα πραγματοποιούνται μαθήματα ζωγραφικής, γλυπτικής,χορού κτλ
–    Εκθέσεις φωτογραφίας, μηχανημάτων ΚΑΙ εργαλείων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στα σταφιδεργοστάσια και σώζονται σε αρκετά καλά κατάσταση
–    Προβολές και παρουσιάσεις καθώς και λοιπές παρόμοιες χρήσεις που πιθανόν να προκύψουν, ή να ευνοηθεί η δημιουργία τους από την ύπαρξη ενός τέτοιου Πολιτιστικού Πολυχώρου.
Η αξιοποίηση του συγκροτήματος με διατήρηση της ιστορικής και αισθητικής του φυσιογνωμίας συμβαδίζει με τις μεγάλες ανάγκες που έχει η πόλη για ενίσχυση των λειτουργιών της. Αναδεικνύεται, έτσι, παράλληλα με την πολιτιστική και η αξία χρήσης. Η πλευρά αυτή έχει ιδιάζουσα σημασία, γιατί η πραγματική διατήρηση του συγκροτήματος, όπως και κάθε παλαιού κτιρίου – κατ’ αντιδιαστολή με το χαρακτηρισμό του ως “διατηρητέου”- μπορεί να διασφαλισθεί μόνο με την ενεργό ένταξή του στη σύγχρονη ζωή της πόλης, που συνεπάγεται βέβαια νέες χρήσεις γι’ αυτό.
Η μορφή των υφισταμένων κτιρίων και η θέση του συγκροτήματος στον πολεοδομικό ιστό αποκλείουν -κατ’ αρχήν- χρήσεις οικιστικές ή εμπορικές και υποδεικνύουν χρήσεις που αποβλέπουν στην
Η μετατροπή του συγκροτήματος του σταφιδεργοστασίου σε Πολιτιστικό Πολύκεντρο, ενισχύει και εμπλουτίζει τις κοινωνικές λειτουργίες της πόλης του Κιάτου, με την λειτουργία της μόνιμης συλλογής εκμαγείων από αντίγραφα έργων του Λυσίππου και την φιλοξενία λοιπών εκθέσεων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, κτλ. στοχεύοντας στην προαγωγή του πολιτισμού και στην προσέλκυση τουρισμού.

Σχετικά Αρχεία (Απόφαση ένταξης, Κατόψεις)

Print Friendly, PDF & Email