Έκδοση κανονιστικής απόφασης για μονοδρομήσεις οδών: 1.- Oδό Ρήγα Φεραίου και 2.- Την οδό Κρυστάλλ

1-ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΕ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 15/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   6/27-06-2011.

 

Περίληψη:   «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για μονοδρομήσεις οδών:

                        1.- Oδό Ρήγα Φεραίου  και 2.-  Την οδό Κρυστάλλη, στην Δημοτική Ενότητα

                         Κιάτου.»

Print Friendly, PDF & Email