ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την με αρ. πρωτ. 15260 / 1943 / 08-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΙΟΡ1Φ-ΠΒΡ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών που δύνανται να χορηγηθούν για το έτος 2013, για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Β’.

Στο Δήμο μας καθορίστηκαν:
Α) Τρείς (3) άδειες υπαίθριου πλανόδιου τύπου Β’ που αντιστοιχούν σε πώληση στην περιφέρεια του Δήμου μας, λοιπών προϊόντων, πλην των πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, και
Β) Δέκα (10) άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Κατόπιν τούτων και μέχρι να ολοκληρωθεί από το Δήμο μας η διαδικασία καθορισμού και οριοθέτησης των θέσεων για την άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, καλούνται οι άνεργοι ενδιαφερόμενοι που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν την απόκτηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’ και άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου αποκλειστικά και μόνο σε ιδιωτικό χώρο, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα και να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έως την 23-05-2013.

Print Friendly, PDF & Email