Πρόσκληση 8ης/2018 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Τρίτη, 05 Ιουνίου 2018 07:37  |  Κατηγορία Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

Της  αριθ.  08/2018  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της  01-06-2018


ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 33.510,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως 2η  κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των  Σχολικών Κοινοτήτων  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
         
ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.20/2018                  Αριθ. πρωτ.               ΠΡΟΣ:

       2. Κατανομή ποσού 30.335,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων (1η Κατανομή 2017).

          ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.21/2018                  Αριθ. πρωτ.               ΠΡΟΣ:

 3 . Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του μισθωτή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για διακοπή της σύμβασής του

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ. 22/2018                  Αριθ. πρωτ.               ΠΡΟΣ:

4. Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την  εκμίσθωση του κυλικείου του 3ο Δημοτικού  Σχολείου  Κιάτου.
           ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ. 23/2018                  Αριθ. πρωτ.               ΠΡΟΣ
5. Έγκριση διενέργειας και διάθεσης πίστωσης ποσού  προμήθειας  κουρτινών για την Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
           ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ. 24/2018                  Αριθ. πρωτ.               ΠΡΟΣ

Διαβάστηκε 22 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com