Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Τετάρτη, 06 Απριλίου 2016 00:01  |  Κατηγορία Κοινωνική Πολιτική

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων»

            Με το άρθρο 33 του Ν.4368/21.2.2016 παρέχεται η δυνατότητα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και της νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν πρόσβαση στις παροχές υγείας πρέπει να κατέχουν ή να αποκτούν, εφόσον δεν κατέχουν, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Σε ειδικές περιπτώσεις αλλοδαπών πολιτών, που δεν μπορούν να αποκτήσουν ΑΜΚΑ, η πρόσβαση στις παροχές υγείας εξασφαλίζεται με την κατοχή και την επίδειξη της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.), η οποία χορηγείται στους δικαιούχους από τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας ή από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δημόσιων Δομών Υγείας της παραγράφου 1 του άρθρου 33 Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α' 21).

                Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/ 4.4.2016 (ΦΕΚ 908/04.04.2016 τεύχος Β') με την οποία ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις της πρόσβασης και της νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους δικαιούχους, εν­δεχόμενη οικονομική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη στη βάση οικονομικών κριτηρίων, η απαιτούμενη διοικητική διαδικασία, η τήρηση ηλεκτρονικών Μητρώων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η ισχύς της ανωτέρω ΚΥΑ αρχίζει από την 21.2.2016, ημέρα δημοσίευσης του Ν. 4368/2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 σχετικά με την Συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη και την αρμοδιότητα Κοινωνικών Υπηρεσιών, η ισχύς των οποίων άρχεται από 01/06/2016. Η υπ' αριθ. 139491/2006 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1747), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Υ4α/ ΓΠ/οικ. 48985/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1465), η υπ' αριθ. Π2α/ΓΠΟΙΚ 81851/2009 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1370), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Π2α/Γ.Π. οικ. 128027/2009 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 2081), καθώς και κάθε προηγούμενη απόφαση και εγκύκλιος, σχετική με τα ανωτέρω αναφερόμενα, καταργούνται.

                Τα βιβλιάρια οικονομικά αδυνάτων και ανασφάλιστων και τα πιστοποιητικά κοινωνικής προστασίας που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση της ΚΥΑ διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους. Οι κάτοχοί τους δικαιούνται των παροχών της ανωτέρω ΚΥΑ, χωρίς να θίγονται τα ήδη θεμελιωμένα δικαιώματα τους.

Εξυπακούεται πως καινούργιες αιτήσεις για βιβλιάρια ανασφαλίστων δεν θα παραλαμβάνονται από το Δήμο.-

Κιάτο 6 Απριλίου 2016
Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών
Μυττάς Ιωάννης

Διαβάστηκε 503 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com