Τελευταία Νέα

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.


greeting
kea

1/2018 Απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 01/27-02-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σικυωνίων.

Αριθ. Απόφασης : 1/2018

Θέμα : Διεξαγωγή σεμιναρίου του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με θέμα «Ανθρώπινες και Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό» την 19η Μαρτίου 2018.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθ. 1792/22-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ

 
  1. Δομετίου Βασίλειος
Πρόεδρος
  1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
Μέλος
  1. Κελλάρη Ιωάννα
Μέλος
  1. Γιαννόπουλος Σπύρος
»
  1. Πάππας Χρήστος
       »
  1. Σώκος Δημήτριος
»
  1. Σιάφης Σταύρος
     »    
  1. Στεργιόπουλος Βασίλειος
       »    
  1. Τζουμάκας Πέτρος
     

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και καλωσόρισε τα μέλη. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 308/13-12-2017 έγγραφο του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου «Ο Αρίων» Σ.Π.Ο.Α.Κ., περί οργάνωσης σεμιναρίων για τις Ανθρώπινες και Δημόσιες σχέσεις στον Τουρισμό.

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, για την τουριστική ανάδειξη της περιοχής του Κορινθιακού θα διοργανωθούν σεμινάρια με θέμα τις Ανθρώπινες και Δημόσιες σχέσεις στον Τουρισμό, με στόχο την εκπαίδευση και ενημέρωση των στελεχών που απαρτίζουν τις τουριστικές επιτροπές του κάθε Δήμου, καθώς και όσων επαγγελματιών ενδιαφέρονται, τόσο για την βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, όσο και για την καλύτερη οργάνωση των τουριστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της προβολής τους. Στα σεμινάρια θα διδάξει ο κ. Νότης Μαρτάκης πρόεδρος του ομίλου MTCGROUP, υπεύθυνος σε θέματα τουριστικής προβολής του Συνδέσμου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την φιλοξενία του εν λόγω σεμιναρίου στο Δήμο μας, στις 19 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρες 15:00 έως 19:00.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών καθώς και τοποθετήσεις τους επί των ανωτέρω.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη

-       τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου,

-       το με αριθ. πρωτ. 308/13-12-2017 έγγραφο του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου «Ο Αρίων» Σ.Π.Ο.Α.Κ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη φιλοξενία του σεμιναρίου με θέμα τις Ανθρώπινες και Δημόσιες σχέσεις στον Τουρισμό που διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου «Ο Αρίων» Σ.Π.Ο.Α.Κ. στις 19 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρες 15:00 έως 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο, στην αίθουσα του θεάτρου.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 27/02/2018

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

& Προβολής του Δήμου Σικυωνίων

Δομετίου Βασίλειος

Διαβάστηκε 56 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.