Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

A. Οικονομική Επιτροπή

  Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
Από την Πλειοψηφία
  1. Μυττάς Ιωάννης
1ος αναπληρωματικόςΠανάγου Αθανάσιος
  1. Ζάρκος Δημήτριος
2ος αναπληρωματικός Σωτηρόπουλος Ιωάννης
  1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
3ος αναπληρωματικόςΦιακάς Παναγιώτης
  1. 4.Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ.
 
Από την Μειοψηφία
  1. Σπανός Κωνσταντίνος
1ος αναπληρωματικός Ραυτόπουλος Γεώργιος
  1. Κελλάρης Βασίλειος
2ος αναπληρωματικός Λαλιώτης Γεώργιος

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com