Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑριθ. Πρωτ :19507 Κιάτο 14 - 08 - 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.Παρακαλούμε να…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙΑΤΟ 16/07/2014ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 17377Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΠΡΟΣα] κ. Δήμαρχο,β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους,γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτουδ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων. Παρακαλούμε…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙΑΤΟ 22/07/2014ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 17677Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΠΡΟΣα] κ. Δήμαρχο,β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους,γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτουδ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙΑΤΟ 23/07/2014ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 17803Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΠΡΟΣα] κ. Δήμαρχο,β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους,γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτουδ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ30/07/2014 ΚΙΑΤΟ 25/07/2014ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:18085 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΠΡΟΣα] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίωνδ] κ. κ. Προέδρους και…

Σελίδα 10 από 13

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com