Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 44ης/12.12.2017 Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 466/2017 Περίληψη : Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 44ης/12.12.2017 Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 465/2017 Περίληψη : Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 43ης/7.12.2017 Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 464/2017 Περίληψη : Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος &…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 43ης/7.12.2017 Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 462/2017 Περίληψη : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής…
                                                                                                                                                                              ορθή επανάληψη   ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 43ης/7.12.2017 Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 463/2017 Περίληψη :…

Σελίδα 1 από 167

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com