Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 14ης/30.05.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 197/2017 Περίληψη : Επί της με αριθ. πρωτ. 7957/24-5-2017 επιστολής του εκδότη της εφημερίδας…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 14ης/30.05.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 192/2017 Περίληψη : Αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΚΟΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην περιοχή «Βαλτσεϊκα»   της…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                         Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16ης/16.06.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 222/2017 Περίληψη : Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων, από το Υπουργείο Εσωτερικών,…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 15ης/09.06.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 220/2017 Περίληψη : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων στην Επιτροπή Παραλαβής…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                       Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 14ης/30.05.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 210/2017 Περίληψη : Επί προτάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για εορτασμό λειτουργίας 100 χρόνων…

Σελίδα 1 από 153

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com