ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Προκηρύξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                              ΑΔΑ:ΨΝ1ΣΟΚ3Ξ-ΠΑΛ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Κιάτο 11-09-2018

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                   Αριθ. πρωτ: 255

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων-N. Κορινθίας προκηρύσσει μία (1) θέση καθαρίστριας/ καθαριστή στο Νηπιαγωγείο Κάτω Διμηνιού, με σύμβαση μίσθωσης έργου για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί διέπεται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/90 της παραγ.15 του άρθρου 5 του Ν.1894/90 όπως ισχύουν και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα με μίσθωση έργου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων στον 1ο όροφο Γ. Γεννηματά 2.(Υπεύθυνη κ. Αλεξάνδρα Παπανδριανού) από 11-09-2018 έως και στις 17-09-2018 και ώρες 09:30-10:00.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόμενο είναι:

 1. Έγγραφη Αίτηση με πλήρη τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι να μην έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους.
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον αρμόδιο φορέα.
 4. Δελτίο ανεργίας από τα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.
 5. Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
 6. Πιστοποιητικό φορολογικής Ενημερότητας.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
 8. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
 9. Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.
 10. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους.
 11. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος τελευταίου οικονομικού έτους (Ε1).
 12. Αντίγραφο ταυτότητας.

    Δεν γίνονται δεκτοί:

 1. Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
 2. Συνταξιούχοι
 3. Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4,(παρ.123και 4,5,7,8 και 9 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τα Α΄/9/2/2007

Ο έλεγχος των καταστάσεων των αιτήσεων καθώς και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για την ανωτέρω θέση θα γίνουν στα γραφεία του Νομικού Προσώπου από μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων στις                 17-09-2018 και ώρα 12:00.

Τυχόν Ενστάσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή στις 18-09-2018 και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο (τηλ: 6945944999).

Το παρόν θα αναρτηθεί α) στην είσοδο της σχολικής μονάδας β) στην είσοδο του Δημοτικού Καταστήματος γ) στην Ιστοσελίδα του Δήμου και δ) στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

                                                 

Διαβάστηκε 80 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.