ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ–ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Δευτέρα, 07 Αυγούστου 2017 00:00  |  Κατηγορία Προκηρύξεις

                                                                           

                                                         ΑΔΑ:6Υ8ΦΟΚ3Ξ-Ν7Ρ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                              

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Κιάτο 07 Αυγούστου 2017

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                   Αριθ. πρωτ: 196

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων-N. Κορινθίας προκηρύσσει δύο(2) θέσεις καθαριστριών/ καθαριστών α) μία (1) θέση στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Πασίου και β) μία (1) θέση στο 6ο Νηπιαγωγείου Κιάτου, με σύμβαση μίσθωσης έργου για το διδακτικό έτος 2017-2018.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί διέπεται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/90 της παραγ.15 του άρθρου 5 του Ν.1894/90 όπως ισχύουν και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα με μίσθωση έργου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων στον 1ο όροφο Γ. Γεννηματά 2.(Υπεύθυνη κ. Αλεξάνδρα Παπανδριανού) από 08-08-2017 έως και στις 14-08-2017 και ώρες 09:30-10:00.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόμενο είναι:

 1. Έγγραφη Αίτηση με πλήρη τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι να μην έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους.
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον αρμόδιο φορέα.
 4. Δελτίο ανεργίας από τα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.
 5. Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
 6. Πιστοποιητικό φορολογικής Ενημερότητας.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
 8. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
 9. Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.
 10. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους.
 11. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος τελευταίου οικονομικού έτους (Ε1).
 12. Αντίγραφο ταυτότητας.

    Δεν γίνονται δεκτοί:

 1. Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
 2. Συνταξιούχοι
 3. Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4,(παρ.123και 4,5,7,8 και 9 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τα Α΄/9/2/2007

Ο έλεγχος των καταστάσεων των αιτήσεων καθώς και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για τις ανωτέρω θέσεις θα γίνουν στα γραφεία του Νομικού Προσώπου από μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων στις                 21-08-2017 και ώρα 12:00.

Τυχόν Ενστάσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή στις 22-08-2017 και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο (τηλ: 6945944999).

Το παρόν θα αναρτηθεί α) στην είσοδο των σχολείων β) στην είσοδο του Δημοτικού Καταστήματος γ) στην Ιστοσελίδα του Δήμου και δ) στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

                                                 

Διαβάστηκε 192 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.