ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   Κιάτο 07-06-2017 Αριθ. Πρωτ.: 9003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Σικυωνίων πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας…
                                                                                              ΑΔΑ:ΩΞΗΨΩ1Θ-Ζ7Ψ   ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             Κιάτο, 06 Ιουνίου 2017 Αριθ. πρωτ.: 8886     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμαρχος Σικυωνίων   Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων,…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Κιάτο 26-05-2017 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                       Αριθ. Πρωτ: 8330 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό, διεθνή, ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Σωλήνων κ.λ.π. υλικών άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας» και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης…

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017 00:01  | Κατηγορία Προκηρύξεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            Κιάτο, 12-05-2017 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                       Αρ. Πρωτ.: 6912 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τακτικής συντήρησης των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2017   Ο Δήμαρχος Σικυωνίων…
                          ΑΔΑ:ΨΡ1ΟΟΚ3Ξ-Τ9Υ                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                        Αριθ. πρωτ: 138   ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για μίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου) Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας…

Σελίδα 1 από 3

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com