ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Κιάτο 09-08-2017 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                       Αριθ. Πρωτ: 13165 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό, διεθνή, ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Σωλήνων κ.λ.π. υλικών άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας» και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης…
                                                                                                                                     ΑΔΑ:6Υ8ΦΟΚ3Ξ-Ν7Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                               ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Κιάτο 07 Αυγούστου 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                   Αριθ. πρωτ: 196 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                               Κιάτο 3 Αυγούστου 2017 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                      Αριθ. πρωτ.: 12800 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμαρχος Σικυωνίων Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις του άρ. 194 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» σχετικά με…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ    Κιάτο 18/07/2017Αρ. Πρωτ.:  11605    CPV: 45431000-7           17PROC001713193                 ΑΔΑ : ΩΛ9ΧΟΛΩ5-7ΥΓ                                                       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Σικυωνίων Προκηρύσσει   συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ», προϋπολογισμού 58.000,00€ (με ΦΠΑ…
17PROC001680840 2017-07-12 ΑΔΑ: 7ΣΒΝΩ1Θ-ΣΟΑ     ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο  12 / 7 /2017 Αρ. Πρωτ.: 11201       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Σικυωνίων Προκηρύσσει   Ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του…

Σελίδα 1 από 4

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com