ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018 00:01  | Κατηγορία Προκηρύξεις
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» Κιάτο, Δεκέμβριος 2017 Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 187 Α΄/20.09.1966) και τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄/ 10.09.2013),…
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ   Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε.…

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 00:00  | Κατηγορία Προκηρύξεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κιάτο, 12 Δεκεμβρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                    Αριθ.Πρωτ. 20712 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ             ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.…
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Προϋπολογισμός :74.400,00€ Ημερομηνία Διαγωνισμού :27-12-2017 Λεπτομέρειες στα παρακάτω αρχεία 5. Τιμολόγιο μελέτης
  17PROC002342291 2017-12-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   Αρ. Μελέτης: 34/2017 Kιάτο 01/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 20195 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ Για την ανάδειξη αναδόχου της…

Σελίδα 1 από 4

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com