59/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017 00:00  | Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3ης/21-02-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 59/2017 Θέμα : Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. Στυμφαλίας». Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη…

61/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017 00:00  | Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3ης/21-02-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 61/2017 Θέμα : Έγκριση της αρ. 25/2017 απόφαση της Ο.Ε. περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού   έτους 2017». Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα…

33/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017 00:00  | Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3ης/21-02-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης :33/2017 Θέμα : Πρόταση για τον καθορισμό αριθμού αδειών, ύψους & τρόπου τελών είσπραξης για την άσκηση Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου στο Δήμο Σικυωνίων. Στο…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3ης/21-02-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 60/2017 Θέμα : Έγκριση της αρ. 24/2017 απόφαση της Ο.Ε. περί «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, μετά την αρίθμ. 8070/01-02-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3ης/21-02-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 62/2017 Θέμα : Έγκριση της αρ. 26/2017 απόφαση της Ο.Ε. περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των…

Σελίδα 1 από 344

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com