ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Παρασκευή, 03 Ιουλίου 2015 00:00  |  Κατηγορία Ανακοινώσεις
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                     Κιάτο 03 Ιoυλίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αρ, Πρωτ. 11245

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

   Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  • Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/27-12-2010 τ.Α) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελ/σου
 3. Τις       διατάξεις :
  • Των παραγράφων 1και 2 του άρθ. 39 Π.Δ. 26/2010 «Κωδικοποίηση σε εινιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών» (ΦΕΚ 57Α)
  • Του άρ. 21 του Ν. 4023/2011 « Διεύρυνση της Άμεσης και Συμμετοχικής Δημοκρατίας με τη διενέργεια Δημοψηφίσματος» (Α 220)
 4. Το Π.Δ. 38/2015 (Α 63/28-6-2015) με το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγματος προκηρύχθηκε       δημοψήφισμα.

                                               ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

 1. Ως ημέρα       ψηφοφορίας ορίζεται η Κυριακή 5-7-2015

      Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την αριθ. 88415/3761/1-7-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας (παρατίθενται στο τέλος του παρόντος).

 

                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     

                                                                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α/Α

ΕΚΛΟΓ. ΤΜΗΜ.

ΝΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Ε∆ΡΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 
243

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

Ε∆ΡΑ ΚΙΑΤΟ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
244

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΔΡΑ ΚΙΑΤΟ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
245

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΔΡΑ ΚΙΑΤΟ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
246

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

Ε∆ΡΑ ΚΙΑΤΟ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
247

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΔΡΑ ΚΙΑΤΟ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
248

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

Ε∆ΡΑ ΚΙΑΤΟ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
249

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

Ε∆ΡΑ ΚΙΑΤΟ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
250

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΔΡΑ ΚΙΑΤΟ

4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
251

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΔΡΑ ΚΙΑΤΟ

4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
252

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

Ε∆ΡΑ ΚΙΑΤΟ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
253

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

Ε∆ΡΑ ΚΙΑΤΟ

4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
254

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΔΡΑ ΚΙΑΤΟ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
255

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΔΡΑ ΚΙΑΤΟ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
256

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

Ε∆ΡΑ ΚΙΑΤΟ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 
257

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

Ε∆ΡΑ ΚΙΑΤΟ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 
258

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΔΡΑ ΚΙΑΤΟ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 
259

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

Ε∆ΡΑ ΚΙΑΤΟ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 
 

Α/Α

ΕΚΛΟΓ. ΤΜΗΜ.

ΝΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Ε∆ΡΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 
260

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΕΛΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΒΕΛΙΝΗΣ

Ε∆ΡΑ ΒΕΛΙΝΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 
261

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΝΟΥΣΣΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΓΟΝΝΟΥΣΗΣ

Ε∆ΡΑ ΓΟΝΝΟΥΣΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
262

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

∆ΙΜΗΝΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΔΙΜΗΝΙΟΥ

Ε∆ΡΑ ΔΙΜΗΝΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ"

 
263

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ

Ε∆ΡΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟ

ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 
264

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ

Ε∆ΡΑ: Κ.ΔΙΜΗΝΙΟ

ΚΟΙΝ.   ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 
265

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ

ΕΔΡΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙ

ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 
266

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ/ΜΑ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Ε∆ΡΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 
267

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Ε∆ΡΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 
268

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΛΑΛΙΩΤΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ/ΣΜΑ

ΛΑΛΙΩΤΟΥ

ΕΔΡΑ ΛΑΛΙΩΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 
269

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΜΕΓ.ΒΑΛΤΟΥ

Ε∆ΡΑ ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
270

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΜΙΚ. ΒΑΛΤΟΥ

Ε∆ΡΑ ΜΙΚ. ΒΑΛΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
271

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΟΥΛΚΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΜΟΥΛΚΙΟΥ

ΕΔΡΑ ΜΟΥΛΚΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
272

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΟΥΛΚΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΜΟΥΛΚΙΟΥ

ΕΔΡΑ ΜΟΥΛΚΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
273

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΠΟΖΙΚΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΜΠΟΖΙΚΩΝ

Ε∆ΡΑ ΜΠΟΖΙΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
274

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ

Ε∆ΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 
275

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΣΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΣΙΟΥ ΕΔΡΑ ΠΑΣΙΟ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 
276

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΣΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΣΙΟΥ

ΕΔΡΑ ΠΑΣΙΟ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 
 

Α/Α

ΕΚΛΟΓ. ΤΜΗΜ.

ΝΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Ε∆ΡΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 
277

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

   ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ(ΒΑΣΙΛΙΚΟ)

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ(ΒΑΣΙΛΙΚΟ)

Ε∆ΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
278

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ (ΒΑΣΙΛΙΚΟ)

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ (ΒΑΣΙΛΙΚΟ)

Ε∆ΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
279

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΟΥΛΙΟΥ

Ε∆ΡΑ ΣΟΥΛΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
280

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΙΤΑΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΤΙΤΑΝΗΣ

Ε∆ΡΑ ΤΙΤΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 
281

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ

ΕΔΡΑ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
282

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ

Ε∆ΡΑ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
283

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ

ΕΔΡΑ ΚΑΙΣΑΡΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
284

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΛΙΑΝΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΚΑΛΙΑΝΩΝ

ΕΔΡΑ ΚΑΛΙΑΝΟΙ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΙΑΝΩΝ

 
285

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ

Ε∆ΡΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
286

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

Ε∆ΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
287

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Ε∆ΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 
288

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΛΑΥΚΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΛΑΥΚΑΣ

Ε∆ΡΑ ΛΑΥΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
289

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΕΔΡΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
290

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΨΑΡΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΨΑΡΙΟΥ

Ε∆ΡΑ ΨΑΡΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
 

Α/Α

ΕΚΛΟΓ. ΤΜΗΜ.

ΝΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Ε∆ΡΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 
291

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΕΝΕΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡ. ΑΡΧΑΙΑΣ

ΦΕΝΕΟΥ

ΕΔΡΑ ΦΕΝΕΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
292

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΕΝΕΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΚΟΥΡΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΓΚΟΥΡΑΣ

Ε∆ΡΑ ΓΚΟΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
293

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΕΝΕΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΩ ΤΑΡΣΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Κ.ΤΑΡΣΟΥ

Ε∆ΡΑ Κ. ΤΑΡΣΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
294

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΕΝΕΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΤΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΜΑΤΙΟΥ

ΕΔΡΑ ΜΑΤΙ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

 
295

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΕΝΕΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΣΙΝΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΜΕΣΙΝΟΥ

Ε∆ΡΑ ΜΕΣΙΝΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
296

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΕΝΕΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΟΣΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΜΟΣΙΑΣ

Ε∆ΡΑ ΜΟΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
297

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΕΝΕΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Ε∆ΡΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
298 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΕΝΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΤΕΝΟΥ

ΕΔΡΑ ΣΤΕΝΟ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

   ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 
299

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΕΝΕΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΦΕΝΕΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΦΕΝΕΟΥ

ΕΔΡΑ ΦΕΝΕΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 413 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.