ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017   ΚΙΑΤΟ 16/02/17 Αρ. πρωτ.: 2081 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ   α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,   β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων, γ]…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21-02-2017 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Κιάτο,                 17-02-2017 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                            Αριθμ. Πρωτ.:           2180 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3) ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΑΔΑ:ΩΓ7ΩΩ1Θ-2ΦΧ)ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1977 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ. 29Ο Δήμαρχοςέχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                            Ως προς τον ΚΑ της μελέτης 2/17 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 4η/08-02-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ­27/2017   Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 4η/08-02-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ­21/2017   Περίληψη: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων έτους 2017 Προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 € Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα…

Σελίδα 1 από 343

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com