Πίνακας Θεμάτων 8ης/2018 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                        Κιάτο 04-06-2018

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 08/2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 01-06-2018

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 33.510,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως 2η κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

      

ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.20/2018                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

 

       2. Κατανομή ποσού 30.335,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων (1η Κατανομή 2017).

 

         ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.21/2018                 Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

3 . Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του μισθωτή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για διακοπή της σύμβασής του

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 22/2018                 Αριθ. πρωτ.                       ΠΡΟΣ:

 

4. Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του 3ο Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 23/2018                 Αριθ. πρωτ.                       ΠΡΟΣ

5. Έγκριση διενέργειας και διάθεσης πίστωσης ποσού προμήθειας κουρτινών για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 24/2018                 Αριθ. πρωτ.                       ΠΡΟΣ

 

Διαβάστηκε 24 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com