Πίνακας Θεμάτων 4ης/2018 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                        Κιάτο 28 Μαρτίου 2018

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 04/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     27-3-2018

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου                          ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.12/2018                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

 

2. Τροποποίηση της αριθμ.09/2018 (ΑΔΑ:ΩΝΖΚΟΚ3Ξ-1Ε0) Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής».

                         ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.13/2018                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

 

Διαβάστηκε 28 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com