Πίνακας Θεμάτων 8ης/2017 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Δευτέρα, 07 Αυγούστου 2017 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 04 Αυγούστου 2017

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

 

Της αριθ. 8/2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 03-08-2017

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Νηπιαγωγείου Μεγάλου Βάλτου.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

          Αριθ. Απόφ. 29/2017         Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

 

 

   2.   Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.000,00€ προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2017 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.

       ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 30/2017         Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

3.«Προκήρυξη -πρόσκληση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις καθαριστριών/ καθαριστών α) μία (1) θέση στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Πασίου και β) μια (1) θέση στο 6ο Νηπιαγωγείο Κιάτου και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την επιλογή των θέσεων καθαριστριών/καθαριστών».

      

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 31/2017         Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

Διαβάστηκε 64 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com