Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 29 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΠ Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(Για μίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου) Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Σικυωνίων - Ν. Κορινθίας προκηρύσσει, δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, για την…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ(Ν.Π.∆.∆)ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 28 ΚΑιάΔτοΑ:28Β-0Ι5Ι9-2Ο01Κ4 3Ξ-Θ5Μ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΈχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του Νόµου 1566/1985 «∆οµή και…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ∆ Η Μ Ο Σ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν (ΝΠ∆∆)ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ∆ΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Α Π…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ∆ Η Μ Ο Σ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν (ΝΠ∆∆)ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ∆ΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Α Π…

Σελίδα 18 από 22

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.