Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   3 / 01 - 09 - 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4/ 2016 Περίληψη:«Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2016 των Σχολείων Α/θμιας και                     …
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         Κιάτο 02-09-2016 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                                            Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της 3ης/01-09-2016   ΤΑΚΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   2 / 09 - 05 - 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3/ 2016 Περίληψη:«Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2016 των Σχολείων Α/θμιας και                     …
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   1 / 29 - 02 - 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 / 2016 Περίληψη:«Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2016 των Σχολείων Α/θμιας και…
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   1 / 29 - 02 - 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 / 2016 Περίληψη:«Παραχώρηση χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου, στο Σύλλογγο…

Σελίδα 2 από 3

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com