Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ α πό το πρακτικό με αριθμό 24ο/29-05-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2018 Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε…
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ α πό το πρακτικό με αριθμό 22ο/15-05-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2018 Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 43/2018 Απόφαση ς του Ειρηνοδικείου Σικυώνος Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η…
ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2018 Περίληψη: Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016 Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ…
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ α πό το πρακτικό με αριθμό 24ο/29-05-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 172/2018 Περίληψη: Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης υπαλλήλων του Δήμου μας, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και…
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ α πό το πρακτικό με αριθμό 24ο/29-05-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 173/2018 Περίληψη: Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του Δημοτικού Συμβούλου κ ου Βασιλείου Αλεξόπουλου του Γερασίμου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η Μαίου του έτους 2018,…

Σελίδα 3 από 128

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com