Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το πρακτικό της 8/ 11-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Αριθμός Απόφασης 95 Περίληψη: Ορισμός Δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης μετά την αριθμ. 43/2013απόφαση του…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το πρακτικό της 8/ 11-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Αριθμός Απόφασης 96 Περίληψη:Νομιμοποίηση δικαστικών ενεργειών στη συζήτηση της Αίτησης του ΡούντηΙωάννη ενώπιον του…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το πρακτικό της 8/11-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. Αριθμός Απόφασης 97 Περίληψη: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή τελών νεκροταφείουστην Τ.Κ.…
                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω ΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π Ι Ν Α Κ Α ΣΘεμάτων που συζητήθηκαν…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το πρακτικό της 6/13-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Αριθμός Απόφασης 62 Περίληψη: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση Κανονισμού επιβολής Τελώνχρήσεως του Συστήματος…


BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com